משרד עורכי דין ומגשרים

יום חמישי, 30 בינואר 2014

ראובן ישראלי נגד עו"ד נ. קוריס ושות'

 ראובן ישראלי נגד עו"ד נ. קוריס ושות' :

ראובן ישראלי
נ ג ד
עו"ד נועם קוריס ושות'
בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בירושלים
כב' השופט פאול שטרק
פסק דין
בפני בקשה לסילוק על הסף תובענה כספית.
כמו כן, הצדדים התייצבו לדיון היום וטענו טענותיהם.
מדובר בתביעה על ידי התובע כנגד הנתבע, בכך שנשלחו אליו כמה מכתבי התראה. אין בין הצדדים יריבות במובן המשפטי, מאחר שהחוב נשוא מכתבי ההתראה היה בין התובע לבין גופים אחרים, כגון: בזק ו/או חב' ר.א.פ.
הנתבע הינו עורך דין במקצועו ובמילוי תפקידו כב"כ מרשו, שלח לתובע 3 מכתבי התראה.
התובע טוען שמכתבים אלו לא שיקפו את המציאות של החוב שלו כלפי בזק, וגם גרם לעוגמת נפש לאשתו. התובע להוכיח חבות הנתבע כלפיו או מעשה המקים עילת התביעה בפניי.
סך הכל הנתבע מילא את תפקידו כב"כ ושליח של מרשו. לכן כל טענה ביחס לתוכן המכתבים אשר משקף את הוראות מרשו של הנתבע, יש לפנות לגורם אשר נתן הוראה לעורך דין לשלוח מכתבי התראה. על פניו לא נראה לי פעולה בהעדר תום לב מצד הנתבע.
אין בתוכן המכתבים בפני עצמם עילה לתביעה בפני. אילו היה מדובר במכתבים שחרגו מהנורמה של מכתבי ההתראה, אזי אולי היה ניתן לשקול קיום עילה בגין עוולה באחריות הנתבע עצמו. כך לא המצב במקרה דנן.
כאמור, אין יריבות בכלל בין הצדדים ביחס לחוב עצמו. אינני רואה שום פסול בגין המכתבים שנשלחו. יתרה מכך, לא נפתח בינתיים שום הליך משפטי כנגד המכתבים לצד מרשו של הנתבע.
היה עדיף אילו התובע הבין את הדבר לאחר קבלת הבקשה לסילוק על הסף.
כמו כן, נתנה לו הזדמנות בדיון היום לחזור בו מהתביעה ולהגישה כנגד הכתובת הנכונה, דהיינו חב' בזק וחב' ר.א.פ. התובע עמד על שלו וביקש שבית המשפט יתן פסק דין.
דין הבקשה לסילוק על הסף להתקבל, בשל העדר יריבות בין הצדדים.
לגופו של ענין, לא היה במעשה הנתבע כדי להקים עילת תביעה נגדו ברמה האישית. זה נוכח המחלוקת בין התובע ובין חב' בזק ו/או חב' ר.א.פ בגובה החוב הקיים.
אי לכך דין התביעה להידחות על הסף.
ביחס לקביעת הוצאות בגין הדיון היום.
הנתבע הגיע מתל אביב. הוא עשה את כל המוטל עליו כדי להתריע את התובע שאין הנתבע הכתובת הנכונה ולחזור בו מתביעתו בלי קיום דיון.
התובע לא קלט את המסר בבקשת הנתבע, לכן הנתבע הגיע ביום עבודה מתל אביב לירושלים.
על כך לא ניתן לפטור את התובע בגין הוצאות הנתבע בשל הדיון שהתקיים היום.
הנני מחייב את התובע לשלם לנתבע סך של 500 ₪ הוצאות משפט. התשלום יבוצע לא יאוחר מיום 01/01/2012.
בהעדר תשלום במועד כאמור, סכום זה יישא בהפרשי הצמדה וריבית עד התשלום בפועל.
ניתן היום, ה' כסלו תשע"ב, 01 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

יום רביעי, 29 בינואר 2014

נ.קוריס משרד עורכי דין -מגע משלים


נ. קוריס משרד עורכי דיין - יורוקום

נ. קוריס משרד עורכי דיין -אל סם

נ. קוריס משרד עורכי דיין -inter space

נ. קוריס משרד עורכי דיין - א. נאור, משרד עורכי דיין

נ. קוריס משרד עורכי דיין -האגודה לסוכרת נעורים בישראל

נ. קוריס משרד עורכי דיין -אורנים

נ. קוריס משרד עורכי דיין -אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה

נ. קוריס משרד עורכי דיין -האגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה

נ. קוריס משרד עורכי דיין -אוניברסיטת בר- אילן

נ.קוריס משרד עורכי דיין -האגודה למלחמה בסרטן בישראל

נ. קוריס משרד עורכי דיין -בזק

נ. קוריס נשרד עורכי דיין -goldfarb

נ. קוריס משרד עורכי דיין - ג.ג טלקום בע"מ